News
ประกาศผลการคัดเลือกวงเข้ารอบ Fortune Town Acoustic Contest 2019

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ประกาศผลการคัดเลือกและประกาศรายชื่อวงผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดดนตรีอะคูสติก  Fortune Town Acoustic Contest 2019

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ผ่านการคัดเลือกจำนวน  15 วง ได้แก่
1.วง Sharp Sunshine (สมาชิก 5 คน)รร.แม่พระฟาติมา
2.วง InwZa007 Excalibur (สมาชิก 3 คน)รร.หอวัง
3.วงโมย่า(สมาชิก 3 คน) รร.สุรนารีวิทยา และ ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา
4.วง3am    (สมาชิก 2 คน) รร. หอวัง
5.วงBORN IN PARADISE(สมาชิก 4 คน) สถาบัน Yamaha Paradise Park
6.วงGreenPlanet(สมาชิก 2 คน)    Stamford University, RIS international school
7.วงApollo(สมาชิก 5 คน) รร.ชลราษฎรอำรุง
8.วงBemass(สมาชิก 4 คน)รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
9.วงPANORAMA(สมาชิก 4 คน)รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
10.วงDena(สมาชิก 1 คน)รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
11.วงKaewkowit(สมาชิก 5 คน)รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
12.วงSPACEBAR(สมาชิก 5 คน)รร.อัสสัมชัญ
13.วงLong Time(สมาชิก 5 คน)รร.สารสาสน์ พิทยา
14.วงPBW(สมาชิก 3 คน)รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
15.วงDouble Mild(สมาชิก 5 คน)รร.เทพลีลา

ระดับอุดมศึกษา
เนื่องจาก มีการส่งผลงานไม่ครบจำนวนจึงไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ในเวลาดังกล่าว ทางผู้จัดงานขอเลื่อนการแข่งขันสำหรับระดับอุดมศึกษาออกไป ทั้งนี้ สามารถติดตามการแข่งขัน ระดับอุดมศึกษาได้ใน  www.fortunetown.co.th  และ FB:FortuneTown

ปรับเงื่อนไขและกติกาการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ดังนี้
1. วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 15 วงสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา แบ่งการแข่งขันออกเป็นดังนี้
1.1 รอบรองชนะเลิศ วันที่  19 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 20.00 น. วงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 15 วง ขึ้นทำการประกวด  
      และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งในรอบชิงชนะเลิศ 7 วง ณ ลานฟอร์จูนสตรีท (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 –
      15.00 น.)
1.2 รอบชิงชนะเลิศ  วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 20.00 น. วงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 7 วง ขึ้นทำการประกวด    
       ณ ลานฟอร์จูนสตรีท (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.)

2. วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 15 วงระดับมัธยมศึกษา ร่วม Workshop ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อรับฟังคำแนะนำจากทางคณะกรรมการ พร้อมจับฉลากลำดับการขึ้นแสดงของรอบรองชนะเลิศ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  (ลงทะเบียนเวลา  13.00 น.)

3. การคัด Social Popular Vote ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2562 ร่วมโหวตคลิปวิดีโอระดับมัธยมศึกษา ของทั้ง 15  วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผ่านทาง FB Page : Fortunetown เพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษทันที 1 วง (ปิดโหวต วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.) โดยเกณฑ์การตัดสิน Social Popular Vote พิจารณาการกด Like, Love, Haha, Wow และ Share ในวิดิโอการแสดงที่ขึ้นโพสท์ใน FB Page : Fortunetown เท่านั้น (คะแนน Like, Love, Haha, Wow = 1 คะแนน, Share = 3 คะแนน) ประกาศวงที่ได้รางวัล Social Popular Vote ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.


กติการอบรองชนะเลิศ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
1.วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 15 วง ทำการแสดงสดบนเวที ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดย เล่นเพลงเดียวกับที่ใช้ในการสมัครประกวดจำนวน 1 เพลง
2. คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 7 วง
3.วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 7 วง ทำการจับฉลากเพื่อหาลำดับการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ
4.วงที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศจำนวน 8 วง จะได้รับรางวัลชมเชยรางวัลละ 1,500 บาท***
5.วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

กติการอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 ตุลาคม 2562
1.วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 7 วง ทำการแสดงสดบนเวที ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดยทำการแสดงทั้งหมด 2 เพลง สามารถใช้เพลงเดียวกับที่ส่งประกวด 1 เพลง แล้วเลือกเพลงใหม่อีก 1 เพลง หรือเลือกใช้เพลงใหม่ทั้ง 2 เพลงเลยก็ได้ โดยใช้เพลงจากค่าย Muzik Move, Boxx Music, Me Records เท่านั้น (*** หมายเหตุ : อนุญาติให้ใช้เพลงที่สร้างสรรค์หรือแต่งเองได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น) ซึ่งแต่ละวงจะมีเวลาในการ แสดงดนตรีเป็นเวลา 15 นาที
2.ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียน, นักศึกษา, บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อการยืนยัน ตัวตน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้กรรมการมีสิทธิ์พิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
3.ในระหว่างการประกวดหากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ทางคณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
4.วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

เครื่องดนตรีที่อนุญาตให้ใช้
1. เครื่องดนตรีที่อนุญาตใช้ในการแข่งขัน เช่น กีตาร์โปร่ง, เบสโปร่งไฟฟ้า, กีตาร์โปร่งไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, กลองบองโก้, เมาท์ออร์แกน, เครื่องกระทบ, ไวโอลินไฟฟ้า, คาฮอง, เครื่องเป่า และอนุญาติให้ใช้เครื่องดนตรี ทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าในการดัดแปลงเสียง
2. ห้ามใช้เครื่องดนตรีประเภทกีตาร์ไฟฟ้า ห้ามใช้เครื่องดนตรีและอุปกรณ์สร้างเสียงสังเคราะห์ที่ใช้ไฟฟ้า
3. ห้ามใช้ EFFECT เครื่องช่วยเสียงทุกชนิดที่เป็น ELECTRONIC เช่น OVERDRIVE, MODULATION, DELAY, LOOP, ซีเควนเซอร์มิดิไฟล์, คอมพิวเตอร์ดนตรีทุกชนิด
4. อนุญาตให้ใช้กลองชุดได้ ห้ามใช้กลองไฟฟ้า หรือ เพอร์คัสชั่นไฟฟ้า
5. อนุญาตให้ใช้เปียโน, เปียโนไฟฟ้า, หรือคีย์บอร์ด เสียงแกรนด์เปียโนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เสียง STRINGS, PAD, ELECTRIC PIANO หรือเสียงจำลองเครื่องดนตรีชนิดอื่นซ้อนลงไปในเสียงเปียโน
6. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ดนตรีมาให้พร้อม กรรมการกลางจะจัดเครื่องเสียงให้ เช่น ไมค์ร้อง 5 ตัว ไลน์ DI สำหรับกีตาร์โปร่งไฟฟ้าหรือเครื่องดนตรีอื่นๆ 5 ไลน์ ตู้แอมป์เบส 1 ตู้ เปียโนพร้อมขาตั้ง 1 ตัว  เพอร์คัสชั่น 1 ชุด กลองชุด 1 ชุด ชุดมอนิเตอร์ และเก้าอี้ 5 ตัว เป็นต้น

รางวัลระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 5,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จำนวน 4 รางวัล
รางวัล ชมเชย    ทุนการศึกษา 1,500 บาท จำนวน 8 รางวัล            
รางวัล Social Popular Vote  ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รวมมูลค่า 51,500 บาท

หมายเหตุ :
•   วงที่ได้รับรางวัลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวง เพื่อรับเงินรางวัล)
•    คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการประกวด Fortune Town Acoustic Contest 2019 เพิ่มเติมได้ที่
Tel.: 02 766 3900 – 2, 02 247 3737 ต่อ 3045, 083 989 1463 (คุณพัฒน์) Line ID: multifortune01

 • ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่เข้าร่วมแคมป์ Dinosaur Camp@FortuneTown รุ่นที่ 3 และระเบียบการดังนี้
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเช่าจัดกิจกรรม ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 2562
 • View All >
Promotions
ฟอร์จูนทาวน์ ชวนช้อปช่วยโลก “ลดพลาสติก”

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ส่งแคมเปญ   “ชวนรักษ์โลก ลดพลาสติก”  เพียงผู้ใช้บริการที่ช้อปสินค้าในศูนย์ฯ  ครบ 1,000 บาท  ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับถุงผ้า Fortune Town  พร้อมสิทธิพิเศษในการใช้บริการห้อง Fortune’s Club  ฟรี 1 ครั้ง ทันที       รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 62 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)   รับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ฟอร์จูนคลับ ชั้น 4   (หน้า IT City)  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   ตั้งแต่ 11.00-20.00 น.   

เงื่อนไข
1.แสดงใบเสร็จรับเงินมูลค่า 1,000 บาท (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง) ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น  
2. สามารถสะสมใบเสร็จรับเงินได้ไม่เกิน 2 ใบ/สิทธิ์/คน ,ใบเสร็จรับเงินใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น   
3. ใบเสร็จที่ไม่สามารถร่วมรายการได้
3.1การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทุกชนิด
3.2 การชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต
3.3 การชำระค่าบริการทางการเงินต่างๆ
3.4 การจองหรือมัดจำสินค้า
3.5 การซื้อบัตรเติมเงิน,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบ
3.6 ใบเสร็จฯ ของเทสโก้โลตัส และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
4.ผู้รับสิทธิ์ต้องแสดงใบเสร็จและประชาชนก่อนทุกครั้ง
5. ผู้รับสิทธิ์ ได้รับถุงผ้า FortuneTown 1 ใบ/สิทธิ์/คน พร้อมคูปองสิทธิ์ใช้บริการห้อง Fortune’s  Club 1 ครั้ง/สิทธิ์/คน  (แสดงคูปองสิทธิ์การใช้ห้องฯ ทุกครั้งก่อนขอเข้าใช้บริการโดยคูปองนี้สามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันรับสิทธิ์
6. พนักงาน ร้านค้าผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์, พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
7.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 หรือ  4  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 766 3900,  02 766 3902  หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เปิดสิทธิ์ช้อป 300.- จอดฟรี 4 ช.ม. 28 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2562
 • View All >
What do you want to SHOPPING?
Event
 • ฟอร์จูนทาวน์สนับสนุนผลงานศิลปินไทย Thailand Designer Toy@ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์พารำลึก ย้อนอดีตนิยายภาพไทยเล่มละบาท ณ ฟอร์จูนทาวน์
 • ฟอร์จูนทาวน์ ระเบิดความสนุกสัมผัสเทศกาลแห่งดินแดนปลาดิบ Pop of Japan 6th by Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์ จัด “Fortune Town Tattoo Contest 2019” ชิงชัยความเป็นหนึ่ง ศึกแห่ง สัก (ศักดิ์) ศรี
 • ฟอร์จูนทาวน์ จัดแสดงงานศิลปะ ราศีศิลป์ ร.ศ. ๒๓๘ ภาคสุดท้ายนักษัตร
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์สนุกได้ทั้งครอบครัว Museum Dinosaur Season3 @FortuneTown
 • ประกวดดนตรีอะคูสติก ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนดูสัตว์แปลกบุก กลางกรุง Exotic Pets Show 2019@Fortune Town
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์จัดกิจกรรมเอาใจคนรักเสียง มหกรรมเครื่องเสียงกลางเมือง Season of the sound 2019
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชวนเที่ยวงาน Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์สนับสนุนผลงานศิลปินไทย Thailand Designer Toy@ Fortune Town

         พบการรวมตัวของศิลปินนักออกแบบของเล่น ชาวไทย  ในงาน  “Thailand Designer Toy @ Fortune Town”  ที่เกิดจากความร่วมมือของศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ และ บริษัท หยินหยาง การ์ตูน จำกัด    ที่จัดขึ้น บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2   ในวันที่  30 พ.ย. – 1 ธ.ค. นี้    ภายในงานจะพบกับ ผลงานศิลปะ  งานออกแบบบ   ของเล่นของสะสม กว่า100 ผลงาน  ของเหล่า Designer Toy คนไทย  นอกจากนี้ ยังมีการเวิร์คช้อปสอนพื้นฐานการปั้น และ ลูกค้าที่ซื้อโมเดลภายในงานสามารถลงสีได้ฟรี 

         ร่วมสนับสนุนผลงานศิลปินไทยได้ในงาน“Thailand Designer Toy @ Fortune Town” 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. นี้ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  

 • ฟอร์จูนทาวน์พารำลึก ย้อนอดีตนิยายภาพไทยเล่มละบาท ณ ฟอร์จูนทาวน์

         ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดกิจกรรม “ย้อนอดีตนิยายภาพไทยเล่มละบาท ณ ฟอร์จูนทาวน์” ในวันที่ 27 – 30 พ.ย. นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เสิร์ฟให้เต็มอรรถรส กับนิทรรศการ นิยายภาพไทยในตำนาน ที่อยู่คนไทยมานานกว่า 60 ปี เนื้อหาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ นิทานพื้นบ้าน จักร ๆ วงศ์ๆ เจ้าหญิงเจ้าชาย รวมถึง ภูติผีปิศาจ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงศิลปะเปเปอร์มาเช่ ของคาแรคเตอร์การ์ตูนไทยในอดีต พร้อมมีสินค้า ของเล่น ของสะสม ของหายาก มาให้เลือกช้อป พร้อมสนุกกับตู้ไข่หมุน กาชาปอง พิเศษสุด ในวันที่ 28 – 29 พ.ย.62 พบการเสวนา ของเหล่า นักเขียน นักสะสม และนักทำของเล่น การ์ตูนเล่มละบาท ชื่อดัง อาทิ คุณโต๊ด โกสุมพิสัย, ชาตรี สังวรศิลป์ อรรถกฤตย์ จีนมหันต์ หรือ ป๋า X เป็นต้น
         ร่วมย้อนเวลาไปกับ “ย้อนอดีตนิยายภาพไทยเล่มละบาท ณ ฟอร์จูนทาวน์” วันที่ 27- 30 พ.ย. นี้ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

 • ฟอร์จูนทาวน์ ระเบิดความสนุกสัมผัสเทศกาลแห่งดินแดนปลาดิบ Pop of Japan 6th by Fortune Town

        ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดกิจกรรมสุดป๊อปส่งท้ายปี  Pop of Japan 6th by Fortune Town 17 พ.ย.  นี้ ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ระเบิดความสนุกสีสันแห่งฤดูร้อนในดินแดนปลาดิบ สัมผัสเทศกาลดอกไม้ไฟกับกิจกรรมสุดประทับใจมากมาย อาทิ   Meet & Greet กับ Yuegene Fay คอสเพลเยอร์ไทยที่ถูกกล่าวขานในระดับโลก   ใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินไอดอลไทยอินเนอร์ป๊อบ อย่าง ไอดอลแห่งโลกรัตติกาล Black Dolls, ไอดอลที่มาพร้อมความสดใสสนุกสนาน Daisy Daisy และ ไอดอลน้องใหม่ของวงการ  Secret12  มันส์ต่อเนื่องกับ Pop Cover Dance และ  เพลงอนิเมะ Mix Anisong จาก DJ Nutty  พร้อมชมการประกวดคอสเพลย์  2 รุ่น  2 สไตล์  รุ่นเยาวชน  อายุ 5-12 ปี  และ  รุ่นทั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป  

        หากคุณเป็นคนสไตล์ป๊อป ห้ามพลาด  “Pop of Japan 6th by Fortune Town”   17 พ.ย. นี้  บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

 • ฟอร์จูนทาวน์ จัด “Fortune Town Tattoo Contest 2019” ชิงชัยความเป็นหนึ่ง ศึกแห่ง สัก (ศักดิ์) ศรี

          ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  เปิดสังเวียน ลานฟอร์จูนสตรีท   ระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรี จัด“Fortune Town Tattoo Contest  2019”  ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 กับการแข่งขันประชันรอยสัก 14 ประเภท  อาทิ  Small Job color (ผลงานภาพสี ทุกแนว ขนาดไม่เกิน  12 X 12 ซ.ม.),  Black & Gray (ภาพขาว-ดำ),  Realistic (ผลงานภาพเสมือนจริงดูมีชีวิต)  เป็นต้น  เพื่อชิงชัยความเป็นหนึ่งแห่งศิลปะบนเรือนร่าง   โดยการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีฝีมือจัดจ้านในวงการงานสัก

          นอกจากนี้ยังมีการบริการสัก เจาะ จากร้านดัง ในราคาสุดพิเศษ พร้อมพบรอยสักพริ้ตตี้สาวสวย และเน็ตไอดอล ร่วมชมความเท่ของกลุ่มรถฮาร์เล่ย์เดวินสัน

 • ฟอร์จูนทาวน์ จัดแสดงงานศิลปะ ราศีศิลป์ ร.ศ. ๒๓๘ ภาคสุดท้ายนักษัตร

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  จับมือ  กลุ่มศิลปิน  “สื่อศิลป์สร้างสุข”  จัดนิทรรศการ  “ราศีศิลป์ ร.ศ. ๒๓๘ ภาคสุดท้ายนักษัตร” ในวันที่ 25 ตุลาคม นี้  ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   พบการแสดงผลงานภาพวาด ภาพถ่าย งานประติมากรรม จากสื่อมวลชน และศิลปินชื่อดังมากมาย   ภายใต้แนวคิด  “ภาพความรักสัตว์ต่าง ๆ”   เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการทารุณในสัตว์   

  โดยภายในงานพบกันศิลปินชื่อดัง จากแวดวงศิลปะ  และสื่อมวลชน มากมายในงาน อาทิ   อาจารย์สมชาย   วัชระสมบัติ  ศิลปินอาวุโสอิสระ   อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ  อดีตนายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  คุณศศินา วิมุตตานนท์ (ประกาศข่าวชื่อดังช่อง 7 HD) คุณสุภาพชาย บุตรจันทร์ (ผู้ประกาศข่าว)  คุณจิรายุ ตันตระกูล   (ดาราดังจากช่อง 3)

  นอกจากนี้ยังมีการแสดงลำตัดจากคุณแม่ ศรีนวล คณะหวังเต๊ะ ศิลปินแห่งชาติ และบอดี้เพ้นท์  รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของศิลปิน ดาราต่าง ๆ   ที่เข้ามาร่วมงาน  โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย  

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์สนุกได้ทั้งครอบครัว Museum Dinosaur Season3 @FortuneTown

  มันส์รับปิดเทอม สนุกได้ทั้งครอบครัว ที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์กับกิจกรรมท่องโลกไดโนเสาร์สุดหรรษา Museum Dinosaur Season 3 @FortuneTown   อาทิ ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลองสูงกว่า 5เมตร ที่หาดูได้ยาก , สัมผัสทีเร็กซ์ ราชาแห่งไดโนเสาร์ อย่างใกล้ชิดใน T-Rex Alive Show   

  พิเศษ** น้องหนูอายุ 4-12 ขวบร่วมสวมบทบาทเป็นนักผจญตัวน้อยตะลุยฐาน ทำภารกิจสุดยิ่งใหญ่ เพียงช้อปครบ 300 บาท ในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  (เงื่อนไขตามที่กำหนด) รับสิทธิ์เล่น 4 ฐานกิจกรรมMuseum Dinosaur  ฟรี! อาทิ ฐาน Fossil Hunter  ขุดหาฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่สูญพันธ์ไปกว่า 66 ล้านปี  , Dinosaur Skelton ประกอบโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลอง ฯลฯ

  รอบการแสดง T-Rex Alive Show (เปิดให้ชมฟรี)
  แสดงเฉพาะวันที่ 25-27 ต.ค. 62 ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ชั้น 1
  รอบที่ 1 : 14.00-14.15 น.
  รอบที่ 2 : 15.00-15.15 น.
  รอบที่ 3 : 16.00-16.15 น.
  รอบที่ 4 : 17.00-17.15 น.
  รอบที่ 5 : 18.00-18.15 น.
  รอบที่ 6 : 19.00-19.15 น.


   4 ฐานกิจกรรม Museum Dinosaur ดังนี้
  ฐาน 1  :    Fossil Hunter เติมจินตนาการ ขุดหาฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ที่สูญพันธ์ไปกว่า 66 ล้านปี
  แนะนำ “แต่งกายชุดรัดกุม เกลี่ยทรายเบาๆ อย่าสะบัด เจอฟอสซิลแน่นอน”
  ฐาน 2  :  Dinosaur Skeleton ฝึกประกอบโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลอง
  แนะนำ “จดจำโครงกระดูกไดโนเสาร์แต่ละพันธุ์ให้แม่น แล้วลุยเลย”
  ฐาน 3  :  Fossilization กิจกรรมทำฟอสซิลจำลองที่ระลึก
  แนะนำ  “เลือกชิ้นส่วนของซากฟอสซิลที่ชอบนะคะ”
  ฐาน 4  :    Dig it Up! ฟอสซิลไดโนเสาร์จำลองขนาดเล็ก
  แนะนำ  “ใจเย็น มือนิ่ง ค่อยๆ กะเทาะ นึกโครงไดโนเสาร์ไว้ในหัว เท่านี้ ไม่ยากเลย”

  เงื่อนไข
  1.แสดงใบเสร็จรับเงินมูลค่า 300 บาท (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง) ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น  
  2. ใบเสร็จรับเงินใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น   และสามารถสะสมใบเสร็จรับเงินได้ไม่เกิน 2 ใบ/สิทธิ์/คน
  3. ผู้รับสิทธิ์ได้รับคูปองกิจกรรม Museum Dinosaur 1 ใบ/สิทธิ์/คน   
  4.  นำคูปองฯ ร่วมกิจกรรมฐานได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2562
     (ฐานเล่นได้เวลา 11.00-19.30 น. ยกเว้นวันที่ 25,26 ต.ค. งดเวลา 13.00-15.00 น.) ปิดรับคูปองรอบสุดท้ายเวลา 19.00 น.
  5. ผู้รับสิทธิ์เล่นฐานต้องอยู่ในอายุ 4-12  ปี  
  6. รับสิทธิ์และตรวจสอบการเล่นฐานได้ที่บูทกิจกรรม Museum Dinosaur Season 3 @FortuneTown ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เวลา  10.00-19.00 น.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรม Dinosaur Camp@FortuneTown รุ่นที่ 3  ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ คุณประสิทธิ์  Tel. 02 766 3900 – 2, 02 247 3737, 086 066 6199  หรือ IB เข้ามาที่ FaceBook :FortuneTown

    • ประกวดดนตรีอะคูสติก ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ มิวสิคมูฟค่ายคนดนตรีคุณภาพ เปิดเวทีบ่มเพาะประสบการณ์ทางดนตรี ขอเชิญน้องๆ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี อะคูสติก  Fortune Town Acoustic Contest 2019 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  1.แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น
  1.1รุ่นระดับมัธยมศึกษา โดยผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี
  1.2 รุ่นระดับอุดมศึกษา โดยผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 23 ปี
  2. สมาชิกวงดนตรีไม่เกิน 5 คน   รวมทั้งนักดนตรีและนักร้องนำ มีชื่อวงพร้อม
  3.ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยมีผลงานเพลงหรืออยู่ค่ายเพลง หรือที่ทำเพื่อหารายได้มาก่อน
  4.ผู้เข้าประกวดต้องสังกัดวงดนตรีวงเดียวเท่านั้น
  5.ผู้เข้าประกวดที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 รุ่นต้องสามารถร่วมการแข่งขันดนตรีและขึ้นรับรางวัลได้ ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 19 ต.ค. 62  และระดับอุดมศึกษาในวันที่ 20 ต.ค. 62

  เพลงที่ใช้ในการสมัคร
  ให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records เท่านั้น จำนวน 1 เพลง โดยเป็นเพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ หรือ ดัดแปลง (RE ARRANGE) (สามารถดูเพลงได้ที่ YouTube : Muzik Move, Boxx Music และ Me Records)หรือ เพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ซึ่งไม่เคยนำใช้ในการประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยมีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ หรือไม่ถูกออกวางจําหน่าย ถูกเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงใดๆ

  ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
  1.กรอกเอกสารใบสมัครการส่งผลงานเข้าประกวดแบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2kvYk5x
  2.ส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอการแสดงสด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  2.1.กรอกข้อมูลเอกสารใบสมัครออนไลน์ให้เรียบร้อยครบถ้วน
  2.2.แนบไฟล์คลิปวิดีโอการแสดงสด หรือ Share Link โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (เช่น Google Drive, Dropbox, YouTube, etc.) โดยคลิปวิดีโอที่ใช้ในการสมัครต้องเห็นสมาชิกทุกคนไม่มีการตัดต่อ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
  3.ในกรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2m1h0L3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครมาได้ที่E-Mail : event.fortune62@gmail.com

  กำหนดการประกวดวงดนตรี
  1.รอบคัดเลือก เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  2.ประกาศผลรอบคัดเลือก  วันที่ 7 ตุลาคม 2562  โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากคลิปวิดีโอ ที่ส่งมาทั้งหมดจํานวน 20 วง แบ่งเป็นรุ่นระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 วง และรุ่นระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 วง ประกาศผ่านทางเว็บไซต์  www.fortunetown.co.th และ FB Page : Fortunetown
  3.คัด Social Popular Vote : ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2562 ร่วมโหวตคลิปวิดีโอ ของทั้ง 20 วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผ่านทาง FB Page : Fortunetown เพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษทันทีจํานวนรุ่นละ 1 วง (ปิดโหวต วันที่ 17  ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.)  โดยเกณฑ์การตัดสิน Social Popular Vote พิจารณาการกด Like, Love, Haha, Wow และ Share ในวิดิโอการแสดงที่ขึ้นโพสท์ใน FB Page : Fortunetown เท่านั้น (คะแนน  Like, Love, Haha, Wow = 1 คะแนน, Share = 3 คะแนน)
  4.ประกาศวงที่ได้รางวัล Social Popular Vote ในแต่ละรุ่น ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  5. Workshop : วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้เข้าร่วม Workshop รับฟังคำแนะนำจาก ทางคณะกรรมการ พร้อมจับฉลากลำดับการขึ้นแสดงของรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562   เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องสัมมนา ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
  6.รอบชิงชนะเลิศมี 2 วัน ดังนี้
  6.1 ระดับมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 วง
  6.2 ระดับอุดมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 วง
  7.ประกาศผลวันรอบชิงชนะเลิศทันที คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

  รายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

  (วงที่เข้าประกวดทั้ง 2 รุ่นใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันแบบเดียวกัน)
  1.รอบชิงชนะเลิศแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้
  •    วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 วง
  •    วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 วง
  2. ทำการแสดงสดจำนวน 2 เพลง มีเวลาการแสดง 15 นาที
  3.เพลงที่ใช้ในการแสดงรอบชิงชนะเลิศจำนวน 2 เพลง โดยต้องเป็นเพลงเดียวกันกับตอนที่ใช้สมัครจำนวน 1 เพลง และเลือกเพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records หรือเป็นเพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง อีกจำนวน 1 เพลง *** หมายเหตุ : อนุญาตให้ใช้เพลงที่สร้างสรรค์หรือแต่งเองได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น
  4.ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด
  5.วงที่เข้าประกวดดนตรี ต้องมาลงทะเบียนรายงานตัวเวลา11.00 น .เพื่อเตรียมความพร้อม (หากไม่มาทำการรายงานตัวคณะกรรมการจะพิจารณาถือว่าสละสิทธิ์)
  6.ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียน, นักศึกษา, บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อการยืนยันตัวตน หากไม่นำมาแสดงกรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
  7.ในระหว่างการประกวดหากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ทางคณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
  8.วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

  เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
  •    พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางดนตรี
  •    พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
  •    พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกบนเวที
  คณะกรรมการตัดสินเป็นตัวแทนจากค่ายเพลง ศิลปิน นักดนตรีคุณภาพ

  รายชื่อกรรมการตัดสิน
  1.คุณสุดเขต จึงเจริญ  (เอก) วง Season Five
  2.คุณจรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ (บิว)  ศิลปินและผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก รายการ The Voice Thailand Season 3
  3.คุณปวีร์ คชภักดี  (โอ)  O-Pavee
  4.คุณพงศ์นิตินัย วณีสอน (หนุ่ม) วง Hum  รางวัลการประกวด ระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
  •    รางวัลชนะเลิศ                   ทุนการศึกษา         15,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา          8,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา           5,000 บ.
  •    รางวัลชมเชย 7 รางวัล          ทุนการศึกษา รางวัลละ 1,500 บ.
  •    รางวัล Social PopularVote ทุนการศึกษา         1,500 บ.

  รางวัลการประกวด ระดับอุดมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
  •    รางวัลชนะเลิศ         ทุนการศึกษา              15,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา      8,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา      5,000 บ.
  •    รางวัลชมเชย 7 รางวัล            ทุนการศึกษา รางวัลละ   1,500 บ.
  •    รางวัล Social Popular Vote   ทุนการศึกษา           1,500 บ.

  หมายเหตุ
  •    คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  •    ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและข้อรับรองซึ่งแนบท้ายใบสมัครนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
  •    เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (วงที่ได้รางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัลเท่านั้น)

  ติดต่อสอบถาม
  ส่วนงานกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
  โทร. : 02 766 3900-2, 02 247 3737 ต่อ 3045 , 083 989 1463 (คุณพัฒน์)
  Line ID: multifortune01 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนดูสัตว์แปลกบุก กลางกรุง Exotic Pets Show 2019@Fortune Town

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ขอเชิญคนรักสัตว์และผู้สนใจเที่ยวงาน Exotic Pets Show 2019@Fortune Town วันที่ 8-12 สิงหาคมนี้ ปรากฏการณ์สัตว์แปลกบุก!กลางกรุง พบกับความอัศจรรย์ของสัตว์สายพันธุ์ชนิดพิเศษ  สุดแสนประหลาด ซ่อนเร้นความสวยงาม จากทุกมุมโลก ตื่นตาไปกับความเป็นที่สุด อาทิ แมงมุมตัวใหญ่ที่สุดในไทย  ไก่ชนแคระเล็กที่สุดในโลก ไก่หางยาวที่สุดในโลก ปลากัดลายธงชาติที่ชื่อสร้างเสียงให้ประเทศ ฯลฯ  และ ประทับใจกับความวาไรตี้ ที่พร้อมมอบให้คุณ อาทิ การถ่ายแบบจากนางแบบสุดเซ็กซี่เคียงคู่สัตว์โลกน่ารัก เป็นต้น 

  พลาดไม่ได้ กับกิจกรรมสุดพิเศษ  8-12 สิงหาคมนี้  ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และลานกิจกรรมชั้น 2  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่  www.fortunetown.co.th และ Facebook.com/fortunetown

   

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์จัดกิจกรรมเอาใจคนรักเสียง มหกรรมเครื่องเสียงกลางเมือง Season of the sound 2019

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ The Wave Online จัดมหกรรมเครื่องเสียงกลางเมือง “Season of the sound 2019” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่  4  ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายนนี้ บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ภายในงานพบกับการจำหน่ายเครื่องเสียงและอุปกรณ์เสริม ทั้งรูปแบบอนาล็อกและดิจิตอลคุณภาพมากมาย  พิเศษกิจกรรมที่คนรักเสียงไม่ควรพลาด อาทิ การจัดแสดงชุดเครื่องเสียงสำหรับการก้าวเข้าสู่การเล่นระบบไฟล์เพลงสำหรับมือใหม่ จาก Music File Lover Club , เทคโนโลยี Hi Res Audio และแผ่นเสียงเพลงไทยที่หายากและแพงที่สุดในประเทศที่พร้อมเปิดฟังด้วยชุดเครื่องเสียงย้อนยุค  

  คนรักเครื่องเสียงห้ามพลาด “Season of the sound 2019” สีสันของเครื่องเสียง 6-9  มิถุนาย บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 766 3900, 02 766 3902 หรือดูข้อมูลที่ www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  Fanpage : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line ID : @FortuneTown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชวนเที่ยวงาน Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town


  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมสร้างเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ให้เด็กน้อย ด้วยการเนรมิตลานฟอร์จูนสตรีท ให้เป็นบรรยากาศแฟนตาซี ในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 กับงาน " Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town" อัศจรรย์ไปกับคณะโบโซ่ สนุกหรรษา ณ บ้านบอลยักษ์  ชมการแสดงดนตรี ร้อง เต้น รำ จากโรงเรียนต่างๆ  พร้อมตะลุยสุดเหวี่ยงไปกับฐานซุ้มเกมเพื่อรับของรางวัลมากมาย  และของที่ระลึกจากบูธผู้ร่วมจัดงาน  ฟรี! ตลอดงาน

  ร่วมสนุกแบบแฟนตาซี วันเด็กแห่งชาติ 2562 พร้อมกัน ในวันที่ 12 มกราคมนี้ เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เดินทางมางานแสนสะดวก เพียงนั่งรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ฟอร์จูนทาวน์พารำลึก ย้อนอดีตนิยายภาพไทยเล่มละบาท ณ ฟอร์จูนทาวน์
 • ฟอร์จูนทาวน์ ระเบิดความสนุกสัมผัสเทศกาลแห่งดินแดนปลาดิบ Pop of Japan 6th by Fortune Town
Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved