Event & Activities
ฟอร์จูนทาวน์ ชวนเป็นส่วนหนึ่งร่วมแบ่งปัน วาดภาพด้วยหัวใจ Fortune Art Market2019@Fortune Town
  • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนเป็นส่วนหนึ่งร่วมแบ่งปัน  วาดภาพด้วยหัวใจ   Fortune Art Market2019@Fortune Town
  • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนเป็นส่วนหนึ่งร่วมแบ่งปัน  วาดภาพด้วยหัวใจ   Fortune Art Market2019@Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดงาน Fortune Art Market2019@Fortune Town   วาดภาพด้วยหัวใจ    โดยชวนผู้ที่สนใจการวาดภาพเหมือน สามารถนั่งเป็นแบบหรือนำรูปถ่ายมาให้ศิลปินวาดได้ ราคาเริ่มต้นที่ 100 บาท  โดยฝีมือการวาดเป็นของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา สายศิลปะ และศิลปินอิสระต่างๆ   โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมมอบให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  วันที่ ในวันที่  8-12 สิงหาคมนี้ ชั้น 2   ใกล้ร้าน Mezzo Coffee  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรม Fortune Art Market2019 ส่วนงานกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  โทร. 02 766 3900-2

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved