Promotions
ฟอร์จูนทาวน์ชวนกิน ช้อป ลุ้นบิน พัก ฟรียกแก๊ง ตะลุยช้อปที่ฮ่องกง
  • ฟอร์จูนทาวน์ชวนกิน ช้อป ลุ้นบิน พัก ฟรียกแก๊ง ตะลุยช้อปที่ฮ่องกง
  • ฟอร์จูนทาวน์ชวนกิน ช้อป ลุ้นบิน พัก ฟรียกแก๊ง ตะลุยช้อปที่ฮ่องกง

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชวนคุณมาช้อปความสุขยกก๊วน ลุ้นเที่ยวฮ่องกงฟรียกแก๊ง กับแคมเปญ “ฟอร์จูนทาวน์ชวนกิน ช้อป ลุ้นบิน พัก ฟรียกแก๊ง ตะลุยช้อปที่ฮ่องกง” เพียงใช้บริการช้อปสินค้าหรือทานอาหารในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันที่ 9 มิ.ย. – 7 ก.ค. นี้

กติกาและเงื่อนไขดังนี้

• แสดงใบเสร็จรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มครบ 100 บาทขึ้นไป หรือใบเสร็จช้อปสินค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ครบ 300 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้นแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 4 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล (เฉพาะตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักฮ่องกง 4 ที่นั่ง 2 คืน) รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
• พิเศษช้อปสินค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ครบ 300 บาทขึ้นไป สิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง / วัน
• ณ เคาน์เตอร์รับสิทธิ์ ชั้น G (หน้าลิฟท์แก้ว 2) หรือ ชั้น 3 (ใกล้ร้าน Jet Computer)  ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น.


เงื่อนไขกิจกรรม
1. เพียงแสดงใบเสร็จรับเงินที่มีตราประทับร้านค้า "ที่ใช้จ่ายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น" ตามมูลค่าที่กำหนด (ยกเว้น ใบเสร็จเทสโก้ โลตัส และ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯฟอร์จูน) รับคูปองร่วมสนุกเคมเปญ “ฟอร์จูนทาวน์ชวนกิน ช้อป ลุ้นบิน พัก ฟรียกแก๊ง ตะลุยช้อปที่ฮ่องกง”
รับสิทธิ์แลกสูงสุดได้ไม่เกิน 3 ใบ/1 ใบเสร็จ /วัน
2. ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ ,ใบเสร็จ 1 ใบแลกคูปองได้สูงสุด 3 ใบ/วัน ณ เคาน์เตอร์รับสิทธิ์ชั้น G หรือชั้น 3 เวลา 11.00-20.00 น.ทุกวัน
3. รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์ฯ: ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ที่นั่งชั้นประหยัด 4 ที่นั่ง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง โดยสายการบิน Hong Kong Airlines พร้อมห้องพัก STANDARD DOUBLE 2 ห้อง รวมอาหารเช้า (หรือเทียบเท่า) จำนวน 2 คืน มูลค่า 50,000 บาท
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าแพ็คเกจทัวร์
5. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลที่ได้รับหรือแพ็คเกจทัวร์ที่ได้รับนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
6. ค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว (หากมี) เช่นค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าจดทะเบียน ค่าพรบ. และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบเอง รวมถึงกรณีมีการปรับเพิ่มภาษีสนามบิน , น้ำมันเชื้อเพลิง, และค่าที่พักจากโรงแรมเนื่องจากเทศกาลต่างๆ ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดขึ้น
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพร้อมทั้งผู้ร่วมเดินทาง อีก 3 ท่านของรางวัล แพ็คเกจทัวร์ฯ จะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ณ วันเดินทาง
8. ในกรณีที่ผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น
9. ผู้โชคดีต้องสามารถเดินทางก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น และต้องไปเป็นไปตามวันและเวลาที่บริษัททัวร์ "ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด กำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ไม่มีคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว และจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
10. ใบอนุญาตเลขที่ 742 /2560 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 16.00 น.
11. พนักงาน ร้านค้าผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์, พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซี.พี.แลนด์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
12. การตัดสินของคณะ กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 247 3737 ต่อ 3032

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th

FB : fortunetown

IG : fortunetown

Youtube : fortunetown

Line : @fortunetown

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved