ห้อง Fortune's ClubFortuneClub
fortuntown club fortuntown club fortuntown club

ห้อง Fortune's Club ชั้น 4 เป็นพื้นที่ในการนั่งผ่อนคลายสำหรับลูกค้าในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น.

เงื่อนไขการใช้บริการ Fortune's Club

1. ต้องสมัครเป็นสมาชิก Fortune' Club กติกาการเป็นสมาชิก FortuneClub แสดงใบเสร็จรับเงินการใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ ที่มียอดตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป สะสมใบเสร็จภายในวันเท่านั้น (สูงสุดไม่เกิน 3 ใบ) ยกเว้นใบเสร็จเทสโก้ โลตัส และโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ

2. สมาชิก Fortune's Club มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ทำการสมัคร

3. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รับสิทธิ์ในการใช้บริการห้อง FortuneClub โดยไม่มีเงื่อนไข

4. การเข้าใช้บริการของท่านสมาชิก สามารถมีผู้ติดตามได้ 1 ท่านเท่านั้น

5. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าไปในบริเวณห้อง FortuneClub

6. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนลูกค้าผู้ใช้บริการท่านอื่น

7. กรณีการใช้ห้องเต็มจำนวน ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 766 3800 ต่อ 4414 หรือ 081 061 6122
Fortune Club FortuneClub Fortuneclub Fortune club ฟอร์จูน คลับ ฟอร์จูนคลับ

Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved